Кратка Анотация

"Еко Енерджи Проджект" ООД е създадена през 2006 година. Основна цел и дейност на дружеството е консултации, проучване и проектиране на обекти от електроенергийната система Високо Напрежение.

"Еко Енерджи Проджект" ООД е правоприенмник на „Еко Енерджи" ООД, като целта на създаването на новото дружество е специализиране в дейността.

"Еко Енерджи Проджект" ООД взема дейно участие в консултирането на държавни и частни предприятия относно ефективността на електрозахранването.

"Еко Енерджи Проджект" е проектирала външното захранване на голям брой частни предприятия, вътрешните им инсталации и др.

Проектантския колектив на „Еко Енерджи Проджект" е разработвал голям брой проекти за рехабилитации на Въздушни Линии /ВЛ / 110 и 220 kV, работни проекти за подмяна на конвенционалните стоманени Мълниезащитни заземителни въжета с такива с оптични влакна - OPGW, работни проекти за нови ВЛ ВН, в това число и всички дейности по утвърждаване на трасета за тези ВЛ и др.

Главен проектант в дружеството от създаването му до 2008г е  инж.Христо Димитров Иванов - проектант с дългогодишен опит в проектирането на електропроводи Средно и Високо напрежение. Дълги години работил в "Енергопроект", а след неговото ликвидиране към БТР "Електоизграждане", "Импулс-Ко" ООД, "Импулс Проект" ЕООД и "Стаком" ООД . Участвал е в проектирането на ВЛ 750 kV „Съединение", както и редица ВЛ 400, 220, 110 и 20 kV.

Проектант по ел.част е и инж.Георги Димитров Аналиев - участвал в проектирането на нови и рехабилитация на съществуващи въздушни и кабелни електропроводи 20kV, въздушни електропроводи 110kV и 220 kV. Инж.Аналиев е и главен проектант на проекти за заземителни и гръмозащитни инсталации на подстанции, кабелни захранвания на промишлени и битови потребители на СрН и НН, изнасяне на електормерни табла на територията на ЕР-София. Инж.Георги Аналиев също притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

Към екипа като проектант работи и инж. Огнян Димитров Аналиев - участвал в разработването на проекти за рехабилитации на електропроводи, кабелни линии. Проектант на вътрешни електрически инсталации на производствени сгради, офис сгради както и офиси на Банка „ДСК", ОББ и Дкомерс банк.

Екипа, воден от инж.Иванов работи заедно от 2000 г. в "Импулс - Ко" ООД, "Импулс - Проект" ЕООД, "Стаком" ООД , "Еко Енерджи" ООД и сега в „Еко Енерджи Проджект" ООД.

В екипа е привлечен през 2004 г. като проектант по СК част и инж.Тодор Пурнаров .Той се присъединява към така сформирания екип, поради необходимостта от конструктор за по-бързо и компетентно решаване на проблеми, възникнали по време на проектирането и строителството на електроенергийни обекти.

Инж.Пурнаров има опит при укрепване на стоманорешетъчни стълбове. Участва в разработването на нов тип стоманорешетъчен стълб за една тройка проводници АС-185 с хоризонтално разположение на проводниците - който успешно е приложен при ремонта на ВЛ 110kV "Коневец". Едновременно с това инж. Пурнаров е с голям опит в проектиране на стомано-решетъчни и железобетонни конструкции.

През 2008 година са привлечени нови проектанти по ел.част с цел организирането на звено отговарящо само за електрически инсталации ниско напрежение, като целта е да се обръща по голямо внимание на клиента и неговите нужди.

През 2011г.към така сформирания екип се присъединява и инж.Димитър Аналиев.Tой има дългогодишен опит като проектант на електрически инсталации.Има пълна проектантска правоспособност. Участвал е в изграждането на обекти в страната и в чужбина.
През периода 1991 - 2000 г.е бил управител на „Електроснабдяване" клон гр.Ямбол, в Системата на НЕК ЕАД,а от 2001 до 2010г. - Ръководител на Мрежови Експлоатационен подрайон Ямбол към ЕСО - ЕАД.
Инж.Димитър Аналиев е привлечен като консултант към екипа, поради богатия опит, който притежава при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на електроенергийни обекти.


С привличането му като консултант предлагаме на нашите клиенти, освен проектирането на техния обект, така и компетента техническа и организационна помощ през периода на изграждането,узаконяването и експлоатацията му.

Дружеството предлага и проектирането на структурни кабелни системи, като проектантите са сертифицирани съответно от R&M и Crone - две от водещите компании в света за производство на компоненти за Структурни кабелни системи.

Избрани СнимкиИзбрани Проекти

Други разработки

Възстановяване нарушени габарити на ВЛ 110 kV - Извор

Бързи контакти

София, бул."Петър Дертлиев"No42,офис59

E-mail: eco_energy@mail.bg
www.ekoenergyproject.com © 2005-2009 Всички права запазени за ЕКО ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ООД. | Уеб дизайн и изработка Bulgar Mark Ltd.